European maps of Air Pollution

PM10 Top 50

Top 50 European stations with the highest PM10 air pollution.

Prvních 50 stanic s nejvyšším znečištěním polétavým prachem PM10.

Benzo[a]pyrene Top 100

Top 100 European stations with the highest benzoapyrene air pollution.

Prvních 100 stanic s nejvyšším znečištěním benzo[a]pyrenem.

PM10 per country

Two most PM10 polluted stations per country.

Dvě stanice s nejvyšší průměrnou koncentrací PM10 pro každou evropskou zemi.

Benzoapyrene per country

Benzoapyrene air pollution per country.

Stanice s nejvyšší průměrnou koncentrací benzo[a]pyrenu pro každou evropskou zemi.